ခ်စ္ကဗ်ာ

Sunday, January 23, 2011

သရုပ္ေဆာင္ ဟိန္းေ၀ယံ အတြက္ ဂုဏ္ယူမိတယ္ဆိုတဲ့ ဖခင္ ဦး၀င္းကို
၀ိုင္းစုခိုင္သိန္း နဲ႔ ဟိန္းေ၀ယံ တို႔ရဲ့ အခ်စ္မီး

၀ုိင္းစုခိုင္သိမ္း နဲ႔ သရုပ္ေဆာင္ ဟိန္းေ၀ယံရဲ့ အေဖတို႔ၾကားက ပဋိပကၡ (အသံဖိုင္)

No comments:

Post a Comment